Hướng dẫn cách tải video TikTok về máy tính

Hướng dẫn thực hiện các thủ thuật công nghệ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và đầu tư vào những công việc hiệu quả hơn. Liên hệ info@nhavantuonglai.com để hỗ trợ thao tác.

 · 2 phút đọc.

Hướng dẫn thực hiện các thủ thuật công nghệ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và đầu tư vào những công việc hiệu quả hơn. Liên hệ info@nhavantuonglai.com để hỗ trợ thao tác.

Hướng dẫn cách lưu và tải video trên TikTok về máy tính nhanh chóng bằng thủ thuật đơn giản, dễ làm với các đoạn code dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào Tiktok bằng máy tính và đến video cần tải video TikTok về máy tính.

Bước 2: Thao tác Ctrl + Shift + I (trên Windos) hoặc Command + Shift + I (trên MacOS).

Bước 3: Dán đoạn code sau vào phần Console:

(function {
 const videoEl = document.querySelector(_video_);
 function downloadVideo(url) {
 fetch(url).then(response =>{
 if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
 return response.blob;
 }).then(blob =>{
 const link = document.createElement(_a_);
 link.href = URL.createObjectURL(blob);
 link.download = _video.mp4_;
 document.body.appendChild(link);
 link.click;
 document.body.removeChild(link);
 }).catch(error =>{
 alert(_Có lỗi trong quá trình tải video._);
 });
 }
 if (!videoEl) {
 alert(_Không tìm thấy video, bạn đã mở trang video chưa?_);
 } else {
 const videoSrc = videoEl.src;
 if (videoSrc || videoSrc.includes(_.tiktok.com/video/tos/alisg/_)) {
 downloadVideo(videoSrc);
 } else alert(_Video không hợp lệ_);
 }
});

Nếu cần tải video TikTok về máy tính thường xuyên, có thể thực hiện theo cách sau:

Bước 4: Thao tác Ctrl + Shift + B (trên Windos) hoặc Command + Shift + B (trên MacOS) để tạo bookmark.

Bước 5: Dán đoạn code sau vào ô url bookmark:

javascript:!function{let e=document.querySelector(_video_);if(e){let t=e.src;t||t.includes(_.tiktok.com/video/tos/alisg/_)?function e(t){fetch(t).then(e=>{if(!e.ok)throw Error(`HTTP error! Status: ${e.status}`);return e.blob}).then(e=>{let t=document.createElement(_a_);t.href=URL.createObjectURL(e),t.download=_video.mp4_,document.body.appendChild(t),t.click,document.body.removeChild(t)}).catch(e=>{alert(_Cxf3 lỗi trong quxe1 trxecnh tải video._)})}(t):alert(_Video khxf4ng hợp lệ_)}else alert(_Khxf4ng txecm thấy video, bạn đxe3 mở trang video chưa?_)};

Bước 6: Truy cập vào Tiktok bằng máy tính và đến video cần tải video TikTok về máy tính rồi nhấn vào bookmark đã tạo ở trên.

Bước 7: Lưu video cần tải video TikTok về máy tính với tên tùy ý để thực hiện lưu.

nhavantuonglai

Share:
Quay lại.

Có thể bạn chưa đọc

Xem tất cả »

Luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần

Hỗ trợ nhanh

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với nhavantuonglai qua số hotline đính kèm dưới đây, hoặc Instagram nếu không thích nghe điện thoại cho bất kỳ vấn đề, rắc rối nào phát sinh trong quá trình đọc lẫn trong cuộc sống của bạn.

Hỗ trợ chuyên nghiệp

Bạn có thể viết thư và gửi theo địa chỉ đính kèm dưới đây trong trường hợp cần trao đổi chi tiết, chuyên nghiệp về vấn đề bản thân, hợp tác đôi bên hoặc bất kỳ thắc mắc nào muốn được trao đổi chi tiết.

Hỗ trợ trực tiếp

Bạn có thể đề xuất buổi hẹn gặp trực tiếp trong trường hợp cho rằng vấn đề cần trao đổi chỉ có thể làm rõ thông qua đối thoại trực tiếp. Hãy liên hệ với nhavantuonglai theo các thông tin đính kèm dưới đây để sắp xếp.

Hotline

+84 88 686 7749

Email cá nhân

info@nhavantuonglai.com

Địa chỉ

Da Nang | Hue