Lịch sử phiên bản

Lịch trình cập nhật

– Thứ 6 hàng tuần: Cập nhật hình bìa trang chủ, nội dung bài viết.

– Thứ 6 tuần 1 và 3 hàng tháng: Cập nhật ảnh bìa, ngày đăng bài viết.

– Thứ 6 tuần 4 hàng tháng: Cập nhật khác.

Việc cập nhật được diễn ra tự động, không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm, đọc nội dung trên website.

Version 04

v04.01.10

Cập nhật trang

Không áp dụng.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu bố cục hiển thị.

v04.01.09

Cập nhật trang

 1. Tối ưu nội dung bài viết.

 2. Chuẩn hóa liên kết bài viết.

Tối ưu trang

 1. Cập nhật Google Tag Manager.

 2. Kích hoạt trình Adsense.

v04.01.08

Cập nhật trang

 1. Tối ưu nội dung bài viết.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu điểm đánh giá: Thực hiện các thay đổi chuẩn SEO.

 2. Cập nhật Google Tag Manager.

v04.01.06

Cập nhật trang

 1. Đồng nhất màu sắc thuộc tính.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu điểm đánh giá: Thực hiện các thay đổi chuẩn SEO.

 2. Cập nhật Google Tag Manager.

v04.01.02

Cập nhật trang

Không áp dụng.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu điểm đánh giá: Thực hiện các thay đổi chuẩn SEO.

 2. Cập nhật Google Tag Manager.

v04.01.01

Cập nhật trang

 1. Cập nhật giao diện, bố cục và nội dung hiển thị.

 2. Bổ sung các thuộc tính, trang phụ mới.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu CDN: Tối ưu tốc độ tải thông qua nén hình ảnh.

 2. Tối ưu điểm đánh giá: Thực hiện các thay đổi chuẩn SEO.

Version 03

v03.01.10

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 03.01. Không cập nhật thêm.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

v03.01.07

Cập nhật trang

 1. Cập nhật bài viết mới.

 2. Cập nhật thời gian bài đăng.

Tối ưu trang

 1. Cập nhật sever lưu file ảnh, css và các tài liệu khác.

 2. Cập nhật hình ảnh mới cho các bài viết.

v03.01.02

Cập nhật trang

Không áp dụng.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu hình ảnh: nén toàn bộ hình, thư mục manga, từ 0055 đến 0406.

 2. Tối ưu hình ảnh: nén toàn bộ hình, toàn thư mục.

 3. Khai báo sitemaps kiểu mới.

 4. Cập nhật Tag Manager Google.

v03.01.01

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 03.01. Không cập nhật thêm.

 2. Tối ưu trang tĩnh, điều hướng trang trang chính.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu hình ảnh: nén toàn bộ hình, thư mục manga, từ 0001 đến 00054, 1076 đến 1126.

 2. Tối ưu hình ảnh: nén toàn bộ hình, toàn thư mục.

Version 02

v02.02.01

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 02.02. Không cập nhật thêm.

 2. Tối ưu trang tĩnh, điều hướng trang trang chính.

Tối ưu trang

 1. Tối ưu hình ảnh: nén toàn bộ hình, toàn thư mục.

 2. Căn đều nội dung phần /article.

 3. Căn đều nội dung trang chủ.

v02.01.03

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 02.01.03. Không cập nhật thêm.

 2. Tối ưu trang tĩnh, điều hướng trang trang chính.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

v02.01.02

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 02.01.

 2. Chuyển slug từ /posts sang /article.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

v02.01.01

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 01.06. Không cập nhật thêm.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

Cập nhật trang

 1. Khởi động version 02.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

Version 01

v01.06.08

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 01.06. Không cập nhật thêm.

Tối ưu trang

Không áp dụng.

v01.06.06

Cập nhật trang

 1. Hoàn tất version 01.06.06.

 2. Điều chỉnh danh sách bài.

 3. Thêm trang: cập nhật phiên bản, sơ đồ trang.

Tối ưu trang

 1. Hoàn chỉnh giao diện hiển thị.

 2. Cập nhật hiệu ứng Carousel.